Kristus on surnuist üles tõusnud!

LAUPÄEV 20. mai KOGUDUS TALGUPÄEV

Alustame kell 12 kogunemisega pühakoja uste ees

Mida on plaanis teha:

Koristada pühakoda ja parandada kiriku kiviaed , välja vajunud kivid tagasi asetada;

Kiriku vastas asuv kiriku park koristada suurtest murdunud männiokstest, et oleks suvel võimalik niita;

Küttepuudeks saagida ja tükeldada lageraie langi kõrvalt tormi murtud ja juuritud puud

Saagida – lõigata sirelivõsa seltsimaja otsast kiriku maalt (endine preestriõu)

Selleks on vaja noori ja tugevaid mehi oma heade riistadega (saed, võsatrimmerid jne) ja palju head tahet ümbrus ilusamaks muuta. Naised saavad ka palju aidata ja teha.


PÜHAPÄEV 21. mai PAASAAJA KUUES, PIMEDA PÜHAPÄEV
PÜHA LITURGIA
Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus kell 10

Peale Püha Liturgiat vestlusring Kiriku Pühast Pärimusest
Kirikubuss väljub Kuristesse Kärdla pritsumaja eest kell 9:00
ja Käina COOP parklast kell 9:20.
Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi
Kirikubussi hoiab käimas AS Dagöplast töökas pereIkoon: Allaminek surmavalda. Ikoon on kirjutatud Reomäe Püha Eelkäija Skiitas

Malvaste prohvet Eelija kiriku sisevaade