PÜHAPÄEV 24. OKTOOBER
Kell 10 PÜHA LITURGIA
Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus


Enne Püha Liturgiat kell 9.15 toimub Tundideteenistus
ja loeme armulauaks valmistumise palveid


Peale jumalateenistust tee- ja kohvilaud ning vestlusring
Kiriku pühast pärimusest

Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja
Käina Konsumi parklast kell 09:20.

Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.
KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS AKTSIASELTSI DAGÖPLAST TÖÖKAS PERE.

Pühakojas on taas kaitsemaski kandmise kohustus!


Ikoon Allaminek surmavalda
Ikoon on austamiseks välja pandud Kuriste Jumalasünnitaja sündimise Kirikus.
Ikoon on kirjutatud Reomäe Püha Eelkäija Skiitas Saaremaal


Malvaste prohvet Eelija kiriku sisevaade