Kristus on surnuist üles tõusnud!

PÜHAPÄEV 2. JUUNI
PAASA-AJA VIIES, SAMAARIA NAISE PÜHAPÄEV

KELL 10
PÜHA LITURGIA
MALVASTE PROHVET EELIJA KABELIS
Peale teenistust tee- ja kohvilaud ning vestlusring Kiriku pühast pärimusest

Kirikubuss väljub Kärdla pritsumaja eest Malvastesse kell 9:20
Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Kirikubussi hoiab käimas AS Dagöplast töökas pere!


Ikoon Allaminek surmavalda

Malvaste prohvet Eelija kiriku sisevaade