Pühapäev 25. aprill 2021
PALMIPUUDE PÜHA
Issanda Jeruusalemma minemine

Kell 10:00 PÜHA LITURGIA
Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus 

AVALIKUD JUMALATEENISTUSED
SISERUUMIDES ON KEELATUD! *

Jumalateenistus toimub suletud uste taga
Individuaalne armulaua jagamine on lubatud
Individuaalne pühast armulauast osasaamine toimub koguduse preestriga eelneva kokkuleppe alusel

aabraham@eoc.ee
+372 5090251

Kirik on individuaalseks palvetamiseks ja palveküünalde süütamiseks avatud kell 11.30 kuni 13.30


Palmipuude püha ikoon: Issanda Jeruusalemma minemine

*„Avalikud jumalateenistused ja teised usulised talitused sisetingimustes ei ole lubatud, kuid samas ei ole keelatud isikutel ise kirikus viibida individuaalseks palvetamiseks või muid usulisi talitusi läbi viia. See tähendab, et organiseeritud tegevust ei tohi sellel perioodil läbi viia. Näiteks on lubatud matusetalituste läbiviimine koos lähedastega, kuid sellisel juhul tuleks arvestada nakkusohu vähendamiseks 2+2 põhimõtet ning kanda maski.“ (Korralduse seletuskirjast).

Praktikas tähendab see meie jaoks järgmist:

1. Nagu ka läinudkevadise eriolukorra ajal peame ära kõik olulisemad jumalateenistused, kuid kirikuuksed jäävad kinni. Kirikus tohivad üldjuhul olla vaid vaimulikud, altariteenrid, lauljad ja lugejad. Samuti võivad kirikus olla inimesed, kes tegelevad võimaliku videoülekande edastamise või salvestamisega ja muud vastutavad isikud.

2. Kuna individuaalsed talitused, sh. armulaua jagamine, on lubatud, võib läbimõeldult kutsuda lisaks lauljatele jt. kirikusse ühe isiku või ühe perekonna. Soovitatavalt võiks piiranguaja (mis paraku võib kesta kauem kui üks kuu) jooksul kutsuda nõnda inimesi teenistustele roteeruvalt, arvestades ka ennepühitsetud andide liturgiaid, nii et võimalikult paljud saaksid osa pühast armulauast.

Ülejäänutele, kes soovi avaldavad, peab jagama armulauda individuaalses korras, näiteks leppides kokku aja pärast jumalateenistust. See võiks toimuda u. kümneminutiliste vahedega tulijate vahel, et vältida suurema hulga kogunemist.

Malvaste prohvet Eelija kiriku sisevaade