PÜHAPÄEV 12. juuni
Viiekümnenda päeva püha, NELIPÜHI

kell 10 PÜHA LITURGIA
Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus
kell 9.20 tundide teenistus ja armulauaks valmistumise palved

Peale jumalateenistust kohvi- ja teelaud ning koguduse TÄISKOGU koosolek

PÄEVAKORD:
1.   Tegevusaruande kinnitamine;
2.   Majandusaasta aruande kinnitamine;
3.   Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Täiskogul ja piiskopkonna Täiskogul
koguduse ilmaliku esindaja valimine;
4.   Arutelu Puski Kristuse sündimise kiriku taastamisest ja
Malvaste Prohvet Eelija kabeli remondist
ning Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kiriku valgustamisest,
katuse värvimisest.

Kirikubuss väljub Kuristesse Kärdla pritsumaja eest kell 9:00
ja Käina COOP parklast kell 9:20.
Peale TÄISKOGU sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.
Ikoon VIIEKÜMNENDA PÄEVA PÜHA, Püha Vaimu väljavalamine


Malvaste prohvet Eelija kiriku sisevaade